Bắc Ninh tăng cường quản trị quy hoạch, kiến trúc và trật tự xây dựng itn-insist.com

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có văn thời kỳ số 1652/SXD-QH send UBND cvô lương huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tăng cường công tvô lương quản trị quy hoạch, kiến trúc, an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Văn bạn dạng nêu rõ, thời hạn qua, công tđộc ác quản trị Nhà nước về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được quyên tâm, lãnh đạo và từng bước đi vào nền nếp. Trđộc ách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức của người dân có chuyển biến tích cực; nhiều công trình xây dựng mới, văn minh tạo được điểm nhấn, góp phần tạo lập ko gian kiến trúc phong cảnh thành phố của tỉnh.

Tuy nhiên, công tvô lương quản trị quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nhiều khu vực thị trấn còn thiếu thiết kế thị trấn, quy chế quản trị quy hoạch, kiến trúc thị trấn; vẫn còn tình trạng công trình xây dựng ko phép hoặc sai phép, ko thích hợp với quy hoạch được duyệt; khvô lương biệt đã có những hộ gia đình, cá nhân tự ý chia thửa đất ở để phân lô, bán nền trái quy định, xây dựng nhà trọ cho công nhân ko đảm bảo quality, an toàn phòng cháy và chữa cháy…

Ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Nhằm tăng cường quản trị quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề xuất UBND cgian ác huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng nhanh hao công tgian ác tuyên truyền, công knhị, thường thì rộng rãi tới cgian ác từng lớp Nhân dân, chủ đầu tư biết và tiến hành cgian ác quy định pháp luật về xây dựng, đất đai, quy hoạch với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là cgian ác tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Nâng cao unique công ttàn ác thẩm định quy hoạch, thiết kế xây dựng công trình, cấp phép xây dựng theo phân cấp; đảm bảo đồ án Lúc được phê duyệt đạt unique cao, phục vụ tốt công ttàn ác quản trị theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch mới được duyệt. Đồng thời, tập trung rà soát, điều chỉnh ctàn ác quy hoạch xây dựng đã quá hạn, ko còn thích hợp; tăng mạnh công ttàn ác lập, trình phê duyệt ctàn ác quy hoạch phân khu, quy hoạch cụ thể, thiết kế thị trấn; xây dựng plan triển knhì có hiệu suất cao chương trình trở thành tân tiến thị trấn, chương trình trở thành tân tiến nhà ở phục vụ ý định của địa phương.

Thực hiện nghiêm việc quét ý kiến của người dân, số đông, cơ quan tổ chức có liên quan Khi lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng; công knhì cgian ác đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân biết, triển knhì và trị giám sát triển knhì. Tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý cgian ác hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, phòng cháy chữa cháy, môi trường (khgian ác biệt là cgian ác công trình nhà ở cho thuê, marketing dịch vụ có quy mô từ 7 tầng trở lên tại cgian ác khu vực thị trấn và nông thôn).

 

Liên kết nội bộ

3 kiến trúc sư nổi tiếng nhất Thế Giới