Chủ casino tại Quảng Ninh báo lỗ quý thứ một6 liên tiếp itn-insist.com

Mức lỗ trong quý III đã nâng số lỗ lũy kế của Quốc tế Hoàng Gia tại ngày 30/9 lên bên trên 529 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III của CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) cho thấy lợi nhuận thuần của siêu thị đạt 3một tỷ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn lúcến lợi nhuận gộp âm 3,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 9 tỷ. 

Trừ các chi phí, siêu thị lỗ sau thuế một8,4 tỷ đồng quý III, đánh dấu quý thứ một6 quý liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 9 tháng, lệch giá thuần của Quốc tế Hoàng Gia hơn 86 tỷ đồng, giảm mộtmột%. Mức lỗ 9 tháng hơn 54 tỷ đồng đã nâng mức lỗ lũy kế của siêu thị tính đến hết quý III bên trên 529 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2023, siêu thị kỳ vọng có lãi một,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình, tình hình kinh tế năm 2023 nói chung và thị trường du lịch nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, người dân trong nước hạn chế đi du lịch. Trong lúc đó, khách quốc tế chủ yếu đến từ Trung Quốc, nhưng đất nước này đang áp dụng chính sách hạn chế người dân đi du lịch nước ngoài.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp đã vận hành Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia từ thời điểm tháng 7/2022 và kỳ vọng tạo ra nguồn thu mới. Tuy nhiên ban lãnh đạo cho biết đã tìm mỗi liệu pháp ổn định nguồn người tiêu sử dụng sở hữu sẵn, khai thác nguồn khách mới nhưng vẫn ko bù đắp tiền bạc. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của cô ýng ty. 

Tại cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Quốc tế Hoàng Gia là 923 tỷ, ko thay đổi nhiều so với đầu năm, tập trung nhiều vào tài sản cố định.

Lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hơn 27 tỷ đồng tại ngày 30/9, trong lúc dư nợ tài chính bên trên một80 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nợ phải trả. Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu ghi nhận gần 6một0 tỷ đồng.