Trung Quốc phát hiện tàn tích quần thể kiến trúc 3.000 năm itn-insist.com

Tàn tích của một quần thể kiến trúc tráng lệ vẫn được knhị quật ở tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc.